PEKERJAAN

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

Jumlah Penduduk Desa Saradan yang Bekerja adalah 3.622 Penduduk, berikut rinciannya:

PETANI

Pemilik Tanah967
Penggarap Lahan717
Penggarap Penyekap634
Buruh Tani600

BURUH

Industri131
Bangunan395
Pertambangan15
Perkebunan-

JENIS PEKERJAAN LAIN

Pedagang43
Pengangkutan9
PNS41
TNI/POLRI10
Pensiunan24
Nelayan-
Pengusaha Besar/ Kecil-
Pengrajin / Industri Kecil36